Aktywny Senior

Aktywny Senior


  • Pokazy Filmowe w trzech dzielnicach
  • Spacery varsavianistyczne po Śródmieściu
  • Spotkania z kombatantami
  • Międzypokoleniowa potańcówka na Żoliborzu

W ramach projektu Aktywny Senior, który będzie realizowany na przestrzeni trzech lat przewidziano projekcje filmowe, spacery varsavianistyczne, spotkania oraz potańcówki.

Projekt ma być odpowiedzią na problem, z którymi zmagają się warszawscy seniorzy – raport programu “Warszawa przyjazna seniorom 2013 – 2020” wskazuje, że seniorzy, po przejściu na emeryturę ograniczają “dotychczasową aktywność kulturalną, sportową i rekreacyjną”, ze względu na niższe niż wcześniej możliwości finansowe. Powoduje to, że mogą czuć się wykluczeni, szczególnie w porównaniu z młodszymi ludźmi w swoim otoczeniu, którzy mają większe możliwości finansowe. Właśnie dlatego Fundacji zależało by wszystkie działania w projekcie były bezpłatne. “Celem projektu było umożliwienie seniorom kontaktu z młodszymi ludźmi i uczestnictwa w wydarzeniach, gdzie te grupy przenikają się – dzięki temu będzie można skutecznie walczyć z problemem wykluczenia”, mówi Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Kinematografii, Marcin Dumieński. Fundacja ma też nadzieję, że działania te przełożą się w przyszłości na większe zainteresowanie seniorów kulturą i poszukiwanie przez nich podobnych wydarzeń tego typu.