Promocja działań ekologicznych

Promocja działań ekologicznych


  • Fundacja Rozwoju Kinematografii realizuje bezpłatny projekt -“Promocja działań ekologicznych w szkołach podstawowych - pokazy filmów ekologicznych”. Projekt obejmuje udział 20 szkół podstawowych z całego kraju, w których zostaną przeprowadzone projekcje filmów ekologicznych wraz z prelekcjami. (Łącznie wydarzenie potrwa do 2 godzin zegarowych).

Fundacja Rozwoju Kinematografii realizuje bezpłatny projekt -“Promocja działań ekologicznych w szkołach podstawowych – pokazy filmów ekologicznych”. Projekt obejmuje udział 20 szkół podstawowych z całego kraju, w których zostaną przeprowadzone projekcje filmów ekologicznych wraz z prelekcjami. (Łącznie wydarzenie potrwa do 2 godzin zegarowych).

Aby zgłosić swoją szkołę do udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz online lub skontaktować się mailowo/ telefonicznie. Obowiązuje limit liczby szkół biorących udział w projekcie, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/WhTFa8ACxivnCQff9

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskuje całkowicie bezpłatnie:

– Projekcję filmu ekologicznego na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym zapewnionym przez Fundację

– Prelekcję specjalisty w zakresie ekologii, który przybliży uczniom istotę działań ekologicznych

– Nakład 400 sztuk magazynu ,,EKO I MY” do rozdania wśród uczniów

 

W ramach projektu w zgłoszonych szkołach zostanie wyświetlony film o tematyce ekologicznej, poprzedzony krótkimi warsztatami oraz prelekcją dotyczącą działań proekologicznych w życiu codziennym. Podczas warsztatów zostaną rozdane bezpłatne materiały edukacyjne w postaci nowych gazet ,,EKO I MY”.