Promocja rowerów jako niskoemisyjnego środka transportu

Promocja rowerów jako niskoemisyjnego środka transportu


  • Fundacja Rozwoju Kinematografii przeprowadziła przedsięwzięcie o nazwie “Promocja rowerów jako niskoemisyjnego środka transportu”, które odbyło się w Poznaniu między 7 a 8 września 2023 roku.

Fundacja Rozwoju Kinematografii przeprowadziła przedsięwzięcie o nazwie “Promocja rowerów jako niskoemisyjnego środka transportu”, które odbyło się w Poznaniu między 7 a 8 września 2023 roku. W ramach projektu, Fundacja zrealizowała cykl 12 nieodpłatnych pikników ekologicznych promujących rowery jako środek niskoemisyjnego transportu. W ramach pikników odbyło się 36 warsztatów edukacyjnych oraz 12 kin plenerowych. Fundacja przeprowadziła kampanię reklamową oraz zorganizowała stoisko z wyciskaniem soku. Działania te były dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚ oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW: https://www.wfosgw.poznan.pl/.